LOOVAD JA ARENDAVAD TEGEVUSED

 NÄDALAPÄEV

 TEGEVUS

 KUIDAS ARENDAME

 Esmaspäev

 ÜMBRUSEGA TUTVUSTAMINE

 Kuulame, vaatleme, kõneleme piltide ja meid ümbritsevate esemete põhjal 

     

 Teisipäev

 KUNST, LOOVUS

 Joonistame, maalime, värvime pliiatsite, kriitide ja erinevate värvidega

     

 Kolmapäev

 MATEMAATIKA

 Tutvume kujundite, arvude, värvustega, loendame, võrdleme 

     

 Neljapäev

 LASTEKIRJANDUS

 Kuulame toredaid jutukesi, luuletusi, muinasjutte, vaatame raamatuid 

     

 Reede

 MEISTERDAMINE

 Voolime, rebime, lõikame, kleebime, loome einevatest vahenditest põnevaid ja ilusaid asju 

 Kogu päeva jooksul arendame laste sotsiaal-emotsionaalseid oskusi, füüsilisi oskusi, mängu ja grupitöö oskusi, eneseabi oskusi, suhtlemisoskusi, kognitiivseid oskusi läbi mängu ja igapäevaste toimingute.